Takseringskurs hønsefugl

NJFF-Hedmark inviterer til takseringskurs - rype og skogsfugl Folldal 24. februar 2018 kl. 12-18 En teoridel innendørs og en praktisk del gjennomføres ute. For å kvalitetssikre takseringsarbeidet legges det opp til å kurse alt takseringsmannskapet som skal ut i felt for å taksere. Kurset gir nødvendig kompetanse for deg som vil være med på taksering av rype og skogsfugl. Kurset omfatter: • Bruk av Distance sampling som takseringsmetode • Kvalitetskrav til fører • Kvalitetskrav til hund, m/sauerenhetsbevis • Utfylling av takseringsskjema/kvalitetskrav • Ansvar og rapportering • Hvordan velge takseringsområde og legge takseringslinjer • Kort om forvaltning av småvilt • Bruk av GPS til taksering • Praksis Instruktør: Hans Ole Solberg og Mari Tangen Evensen Kurspris: 600 for NJFF-medlemmer/800 for ikke-medlemmer.

 

For påmelding og info kontakt:  Tor Suleng på Mob. 91712118