Årsmøte 2017 - Innkalling og sakspapirer

aarsmøtelogo

Årsmøte  for Espedalen Bygdealmenning og Fron Almenning

avvikles på Ruste Bygdahus, onsdag 25 april 2018 kl. 18:30

(Stemmegivning til almenningsvalgene fra kl. 18:30 - 20:00 etter at begge almenningstyrene har åpnet sine årsmøter.)

Fron Almenning begynner sine årsmøteforhandlinger kl. 19:00

Espedalen Bygdealmenning avvikler sitt årsmøte etterpå.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 1 uke før møtet

Styrene

 

 Årsberetning og regnskap Espedalen Bygdealmenning: pdfEspedalen_2017.pdf

 Årsberetning og regnskap for Fron Almenning: pdfFron_2017.pdf