Feil
  • Designmalen for denne visningen er ikke tilgjengelig. Kontakt en administrator av nettstedet.

Småviltjakt 2018


rupe2Takseringen viser positiv utvikling av rypebestanden i almenningen.

Styret har besluttet følgende opplegg for småviltjakta i 2018:

Det selges ca. 25 kort til utenbygdsboende jegere etter søknad.

Dette er 3 dagers kort på bestemte terreng. Bag limit 3 ryper pr. dag.

Det selges noen dagskort hver dag til innenbygdsboende for kr. 300 pr. dag.  

Bag limit 3 ryper pr. dag og 10 for sesongen for dagskort.

De bruksberettigede får en bag limit på 3 ryper pr. dag og 15 for sesongen.

I Austhøa avgrenset av Jotunheimvegen og vegen inn til Heimdalen, er det ikke tillatt jakt med hund.

God jakt!