Feil
  • Designmalen for denne visningen er ikke tilgjengelig. Kontakt en administrator av nettstedet.

Kunngjøring - utkast til nye bruksregler

logo bilde
Eiere og bruksberettigede i Espedalen Bygdealmenning varsles hermed om at utkast til nye bruksregler i almenningen blir lagt ut på hjemmesida til almenningen 10.3.2019.  Eiere og bruksberettigede i almenningen gis frist til 10.4.2019 for å komme med merknader på utkastet. En uke etter at fristen er ute, oversendes utkastet til "endring av bruksreglene for Espedalen Bydealmenning" sammen med innkomne merknader til Departementet for endelig godkjenning.  Det blir kunngjort når de nye bruksreglene trer i kraft.

Forslag til nye bruksregler finner du her:

 Med hilsen

Espedalen bygdealmenning

Ole Petter Kleiven

styreleder