Feil
  • Designmalen for denne visningen er ikke tilgjengelig. Kontakt en administrator av nettstedet.

Turistforeningshytter

 

Turistforeningen bruker navnet Huldreheimen på vårt område. Et annet navn er Jotunheimens forgård.
Sikkert er det at store deler av vårt areal nå ligger under verneområdet Langsua Nasjonalpark

Det er to Turistforeningshytter i almenningen.

Skriurusten som leies av almenningen. Skriurustbua

Oskampbua som eies av DNT. Oskampbua