Feil
  • Designmalen for denne visningen er ikke tilgjengelig. Kontakt en administrator av nettstedet.

Fiskekultivering/næringsfiske

Fisker SteinarSikfiske i Vinstervatna og på Øvre-Hersjøen:

Steinar Baukhol (bilde) er vår sikfisker og har fisket sik for almenningen siden 1992.

En stor del av fisken leveres fersk til Jotunheimen Fisk AS ved Lars Eggen.

Det resterende fryses ned og leveres til hundemat/pelsdyrfor.  

 

Organisert fiske etter sik i Vinstervatna og Øvre Hersjø.

Kaldfjorden/Øyvatnet/Sandvatna:

År

Deltakere

Antall fisk

Samla vekt

Snittvekt i gram, usløyet

1992

7

3395

1450

403

93

8

41816

16668

399

94

14

38420

16932

441

95

15

19086

8428

442

96

10

17308

7449

430

97

9

13797

6702

486

98

2

15410

7813

507

99

7

22066

12131

550

2000

5

16406

9572

583

01

3

13849

7905

571

02

1

18612

11069

595

03

1

11517

6680

580

04

1

12509

7718

617

05

1

16002

6618

413

06

1

14603

6062

415

07

1

17264

7083

410

08

1

15301

8090

528

09

1

9077

5788

638

10

1

5203

3471

667

11

1

11426

3843

336

12

1

13038

3827

294

13

1

10967

4191

382

14

1

11120

5017

450

Snittvekt f.o.m. 2005 er lavere da det er brukt storruser i tillegg som fanger fisk av mindre størrelse. I 2005 og 2006 ble det brukt to storruser i tillegg, i 2007, 2008 og 2009 ble det brukt tre storruser i tillegg til flytegarn, og i 2010 to storruser. 

 fiskefangst