Feil
  • Designmalen for denne visningen er ikke tilgjengelig. Kontakt en administrator av nettstedet.

Langsua Nasjonalpark

11. mars 2011 kom fredningsvedtaket for Langsua Nasjonalpark. Dette berører en stor del av almenningens eiendom og vi er verneområdets største private grunneier.

Bygdealmennigens areal er også berørt av Espedalen Landskapsvernområde og av Hersjømyrin Naturreservat, hvor mesteparten ligger på vår grunn.

 

 

 Her finner du hjemmesida til Langsua