Feil
  • Designmalen for denne visningen er ikke tilgjengelig. Kontakt en administrator av nettstedet.

Om almenningen

Epedalen bygdealmenning strekker seg over et område på 251500 dekar, med skogs og jordbruksterreng fra 720 m.o.h. til høyfjellsterreng opptil 1589 m.o.h.

Grenser:
 - I sør og sørøst mot Gausdal
 - I vest og sør-vest mot Øystre Slidre
 - I nord-vest mot Nedre Heimdalen
 - I nord mot Fron Statsalmenning
 - I øst mot Espedalen
 - Et mindre område ved Strålvatnet mot Sel og Vågå
 - Et mindre område i Espedalen


Bruksrett:


Alle som står oppført i mantallet til almenningen med landbrukseiendommer på vestsida av Lågen i Nord- og Sør-Fron

og noen landbrukseiendommer på østsida av Lågen.
Totalt: 630 bruksberettigede.

Brukstretten innbefatter: -Rett til jakt og fiske, -Rett til beite, rett til andre aktiviteter i allmenningen etter tida og tilhøva,
i henhold til regulering av bruksregler for allmenningen

Forvaltning og drift

Espdalen Bygdealmenning styres og driftes av et styre på 6 medlemmer, som velges av de bruksberettigede.

Dagens styre:
Ole Petter Kleiven, styreleder
Torkild Rudi Ovrum
Tor Suleng
Egil Brenden
Hans Petter Solberg
Per Stormyrbakken

Hva driver vi med?

 - Jakt og fiske 
 - Fedrift
 - Unghingsthamn
 - Tamreinbeite
 - Utleie av 10 – 12 hytter
 - Utleie av båter
 - Turistforeningshytter

 

Foto: Finn Hellebergshaugen.

Flere bilder: HER