Feil
  • Designmalen for denne visningen er ikke tilgjengelig. Kontakt en administrator av nettstedet.

Småviltjakt

jegerBruksberettigede småviltjegere:

Småviltjakt kan utøves gratis av de bruksberettigede så sant de medbringer kvittering for betalt jegeravgift og "bruksrettbevis" som dokumentasjon på at de har bruksrett.

Innenbygds småviltjegere uten hund:

De som er bosatt innefor bruksrettsområdet til Espedalen bygdealmenning kan kan kjøpe jaktkort uten hund.

Kjøp jaktkort HER:  Jakta 2017 er redusert og kun for de bruksberettigede!

Utenbygds småviltjegere: (vurderes etter årlig taksering i slutten av august)

Det selges 19 jaktkort med hund i perioden 15-19 september

Det selges 19 jaktkort med hund i perioden 20-24 september.

Austhø-terrenget er fra jaktåret 2009 forbeholdt småviltjegere uten hund.

Treningskort for fuglehunder:

I perioden 21. august til 5. september tilbyr vi treningskort for fuglehunder.

Kjøp treningskort for fuglehunder HER:  Treninga i 2017 er kun for bruksberettigede i perioden 1/9 til 10/9 - 2017!